Narodowy Bank Polski


Adres:
00-919 Warszawa, Śródmieście, ul. Świętokrzyska 11/21
Typ placówki:
Inna
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Informacja CP, tel.: 221852525, centrum_pieniadza@nbp.pl
Adres WWW:
http://www.nbp.pl/CentrumPieniadzaotwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, podnośnikiem pionowym,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 85 cm

Wysokość progu przy drzwiach: do 2 cm

Toalety: dostępne dla osób z niepełnosprawnością.