Urząd Dzielnicy Bemowo


Adres:
01-381 Warszawa, Bemowo, ul. PowstańcówŚlaskich 70
Typ placówki:
Instytucja miejska
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Edmund Górski, tel.: 224437589, egorski@um.warszawa.pl
Adres WWW:
https://www.bemowo.waw.plotwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku:

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Toalety: